uppSvensk Fastighetsförmedlings nya Bobarometer, som genomförts av TNS Sifo, visar att under flera år har vi upplevt många dramatiska räntesänkningar och för närvarande har vi den lägsta reporäntan sedan Riksbanken grundades 1668. Räntenivåerna kommer med största sannolikhet återgå till mer normala förhållanden, men det är inget svenskarna ligger sömnlösa över. Hela 67 procent uppger nämligen att de inte alls är oroade för kommande ränteökningar. 

Den senaste Bobarometern visar att nästan var sjunde svensk känner sig lugn inför framtida räntehöjningar. Föga förvånande är oron störst bland de som har bolån. Bland dessa uppger 36 procent att de känner oro inför ökade räntenivåer. Hela 76 procent av bolånetagarna tror att räntan kommer att vara högre om tre år än idag. Var tredje tror att den då kommer att ligga över tre procent. Samtidigt uppger 27 procent av alla som har bolån att de kommer klara av att betala en ränta på sju till 10 procent. Hela 18 procent uppger också att de har råd med en ränta på över tio procent.

Bobarometern visar också att kvinnor tar lättare på räntehöjningar än män. Hela 63 procent av kvinnorna uppger nämligen att de inte alls oroar sig för höjda räntenivåer. Bland männen är det 56 procent som känner sig trygga inför framtida räntehöjningar. Minst oroade är också äldre personer mellan 56 och 79 år där hela tre fjärdedelar uppger att de inte oroar sig inför kommande höjningar.

– Även om räntorna förutspås ligga kvar på lägre nivåer under en tid framöver bör man ändå förbereda sig för en kommande ökning. Vi ger alltid rådet till de som äger eller avser att köpa bostad att planera sin boendeekonomi utifrån egna förutsättningar och alltid kalkylera för högre boendekostnader genom att bygga upp en buffert. Det politiska klimatet har stor betydelse för hur svenskarna agerar på bostadsmarknaden och för vår boendeekonomi. Det är därför också av största vikt att politiska beslut tas med långsiktiga perspektiv och att de stödjer en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, säger Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.