Portrait of a business man holding and catch falling money bills, isolated on white background in studio

SBAB:s senaste månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner visar att andelen bolåntagare som väljer kortaste boräntan för sina nya bolån minskade något under april. Det var dock fortfarande en förkrossande majoritet på 82 procent som valde tremånadersräntan. 

Under april valde en andel på 82 procent tremånadersränta, som är kortast möjliga räntebindningstid, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta var en nedgång med 2 procentenheter sedan mars. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år ökade från 15 procent i mars till 17 procent i april medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på en procent.

Andelen som väljer kortast möjliga räntebindning för sina bolån har pendlat mellan 80 och 85 procent sedan början av 2015, samtidigt som ränteläget varit förhållandevist stabilt med rekordlåga räntenivåer. Historiskt har det krävts att boräntorna ändras en del för att bindningsvalet ska påverkas år ena eller andra hållet.

– Sannolikt är det så att många bolåntagare blivit så vana vid låga och sjunkande räntor att det krävs ett större uppställ för att de ska välja att binda i någon större utsträckning, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Även bland de befintliga bolåntagarna som valde ny räntebindningstid för sina lån är rörlig ränta överväldigande populärt. Andelen som valde det kortaste alternativet, tremånadersräntan, har i snitt varit 93 procent de senaste tre månaderna, väl över de senaste årens genomsnitt.

Att andelen som väljer tremånadersränta är högre bland de villkorsändrade bolånen än bland de nytecknade bolånen hänger ihop med att de lån som löper med tremånadersränta har villkorsändring en gång om året medan de andra villkorsändras när räntebindningstiden är slut.

– Svenska bolåntagare är uppenbart inte rädda för stigande räntor. Både nya och gamla låntagare väljer kortast möjliga räntebindning i mycket hög utsträckning, säger Tor Borg.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.