hemnettSchibsted skriver i sin första kvartalsrapport för i år att det finns en ökad osäkerhet kring förvärvet av Hemnet och att Schibsted förväntar sig en diskussion med svenska Konkurrensverket, rapporterar Resumé.

I senaste numret av MäklarVärlden berättade vi att Konkurrensverket beslutat att inleda en fördjupad undersökning av Schibstedts förvärv av Hemnet.

Jimmy Dominius på Konkurrensverket sa att man har under den inledande utredningen fått indikationer på att det skulle kunna uppstå konkurrensproblem om affären genomförs som den är presenterad. Därför vill man ha ytterligare tid för utredning innan man går till beslut.

– Det beslut vi fattar blir då antingen att vi lämnar affären utan åtgärd, eller att vi vänder oss till domstol med krav på att affären förbjuds.

Senast den 9 juni i år måste Konkurrensverket fatta beslut i ärendet. I det fall det går till domstol så kan det dröja längre tid innan ärendet slutligt avgörs.

 

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.