objektMed över 12 000 objekt och 45 000 besökare i veckan är Objektvision.se Sveriges största marknadsplats för lediga lokaler och kommersiella fastigheter. Nu har man slutit avtal med teknikbolaget FastOut, samt Spinview som levererar unika virtuella lösningar. Det lyfter användarupplevelsen och ger ett nytt sätt att uppleva Objektvisions lokaler och kommersiella fastigheter.

Objektvision strävar efter att ge användarna en bra helhetsuppfattning av objektet vid första anblicken och väljer nu att ta hjälp av 360-vyer för att stärka användarupplevelsen. Tillsammans med leverantörer som FastOut och Spinview kan Objektvision erbjuda både inomhus- och utomhusvyer för de kunder som har ett avtal med leverantörerna.

– Det känns helt rätt att ta det här steget. Det är bara början på den utveckling som vi vill se på vår marknadsplats, säger Objektvisions vd Ulf Magnusson.

För Objektvisions användare betyder detta att man redan innan visningen kan gå på en digital vandring och på så sätt bilda sig en uppfattning av hur objektet och omgivningen ser ut i detalj. För kunderna, såsom fastighetsbolag, fastighetsägare med flera kommer detta innebära att intressenterna har mer kunskap om objektet innan de tar den första kontakten.

– Ju mer information vi kan bistå med desto lättare blir det för våra användare att fatta beslut och vi kan leverera bättre leads till våra kunder, säger Ulf Magnusson.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.