balkongVid valet mellan kvällssol, sol mitt på dagen och morgonsol på uteplatsen eller balkongen föredras kvällssol av de flesta i Sverige och Norge. I Finland är det lika populärt med sol mitt på dagen som det är med kvällssol. Minst populärt i alla tre länder är morgonsolen, särskilt bland norrmännen där nästan ingen (bara sex procent) väljer morgonsolen vid valet mellan morgon-, dags- och kvällssol. Källa: JM undersökning via YouGov Sverige Internetpanel, 9-16 maj 2016.

Enligt samma källa odlar två av tre något på sin balkong eller uteplats i Sverige och Finland. I Norge odlar drygt varannan person något på sin balkong eller uteplats. I alla tre länder är det kvinnor och äldre personer som odlar i allra störst utsträckning.

Blommor är populärast att odla i alla tre länder. På plats nummer två bland odlingsfavoriterna kommer kryddväxter följt av grönsaker (3), frukt (4) och slutligen bär (5).

Sju av tio personer i Finland föredrar inglasning för sin balkong. I Norge och Sverige vill majoriteten istället ha balkong utan inglasning, särskilt i Norge där hela två av tre personer föredrar balkong utan inglasning.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.