tvattNya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism föreslås av FMI, Fastigehetsmäklarinspektionen. Detta med anledning av att riksdagen har beslutat om vissa ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Lagändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2015.

Lagändringarna innebär bland annat att alla fastighetsmäklare med fullständig registrering ska kartlägga och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i den egna verksamheten. Varje mäklare ska även ha riskbaserade rutiner för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Enligt den tidigare lydelsen var det endast juridiska personer som skulle upprätthålla sådana rutiner.

Dessutom utvidgas begreppet person i politiskt utsatt ställning till att omfatta även bosatta i Sverige som uppfyller denna definition.

Nytt är också kravet på att uppgifter om åtgärder som har vidtagits vid granskningar och analyser av transaktioner i vissa fall ska bevaras i fem år.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 september 2016 då nu gällande föreskrifter (KAMFS 2013:5) ska upphöra att gälla.

Läs Förslaget till föreskrifter och en konsekvensanalys.

Läs också Emil Cargill-Eks debattartikel i MäklarVärlden, som kommer ut idag! Emil Cargill-Ek är jurist på Fastighetsmäklarinspektionen och han skriver att genomtänkta rutiner som följs av mäklarna gör det svårare att utnyttja en mäklartjänst för att tvätta pengar och finansiera terrorism.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.