husSvenskarna tror inte på en dämpad utveckling på bostadsmarknaden trots de senaste årens rejäla prisökningar. I Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer svarar nämligen hela sex av tio svenskar att de tror att både bostadsrätts- och villapriser kommer att stiga fram till 2020. De flesta förväntar sig en uppgång mellan sex och tio procent men många tror på betydligt större prisökningar än så. 17 procent tror att priserna stiger med mer än 15 procent under de kommande fyra åren. Enbart en av tio tror att bostadspriserna kommer att sjunka.

Tre av tio svenskar uppger, trots stigande priser, att de har planer på att flytta under det kommande året. Antalet bostäder till salu är dock rekordlågt, vilket beror på den generella bostadsbristen men framför allt på den begränsade rörligheten. Resultatet i Bobarometern bekräftar detta och bland de som vill flytta anser åtta procent att de hindras av kravet på kontantinsats. Lika många uppger att den höga skatten vid försäljning av deras nuvarande bostäder står i vägen och två procent svarar att amorteringskravet kommer att få dem att avstå från bostadsköp.

– Just nu råder det bostadsbrist i drygt två av tre kommuner i Sverige och så länge det inte byggs fler nya bostäder i områden där folk faktiskt vill bo kommer priserna att fortsätta uppåt. Dessutom måste det till fler incitament som får folk att flytta, först då kommer rörligheten att öka och marknaden balanseras, säger Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Bobarometern är genomförd under mars 2016 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget TNS Sifo. 1 069 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.