sankTecken på att bostadsmarknaden saktat ner den senaste tiden visar färsk statistik från Booli.se. Större andel bostäder prissänks i flera län, däribland Stockholms län. Enligt Erik Olsson Fastighetsförmedling har priserna planat ut på en historiskt hög nivå. Många bostäder säljs snabbt till höga priser, medan andra bostäder tar betydligt längre tid att sälja.

– Det känns svårare än tidigare att försvara den nuvarande prisnivån. Det större utbudet vi har nu består till viss del av säljare som har för höga prisförväntningar. De hoppas på samma effekt som förra året, när den ökade aktiviteten berodde på ett ökat intresse från köpare som ville förekomma amorteringsreglerna. Nu är det snarast tvärt om genom att det är säljarna som har skapat den ökade aktiviteten med förhoppning om att kunna sälja dyrt innan amorteringskravet införs, säger Erik Olsson, vd på fastighetsförmedlingen med samma namn.

Ett större utbud som i kombination med höga prisförväntningar hos många säljare gör marknaden trögare. 

– På Erik Olsson har vi många bostäder på väg ut på marknaden och förväntar oss att trenden med ett högt utbud fram till amorteringskravet införs fortsätter, säger Erik Olsson.

I Hallands län, Uppsala län, Stockholms län och Västerbottens län har andelen bostäder som prissänkts ökat jämfört med samma period tidigare år. Förändringen har skett under våren i Stockholms län och syns ännu tydligare om man tittar specifikt på Stockholms kommun. I kommunen har andelen prissänkta objekt ökat från 2,6 procent till 3,6 procent från samma period föregående år.

– Stockholm brukar ofta visa vägen när förändringar sker på bostadsmarknaden. Att andelen prissänkta ökar i Stockholm kan vara ett tecken på att en större förändring är på gång, säger Josephine Linghammar, marknadsansvarig på Booli.se.

– Att bostadsmarknaden i Stockholm dämpas av bankernas restriktivare utlåning är ganska naturligt eftersom bostäderna kostar mest där. Många köpare känner att de lika gärna kan vänta med att köpa till amorteringskravet är infört, menar Erik Olsson.

Även i Göteborgs kommun har andelen prissänkta objekt ökat. I Malmö kommun så fortsätter dock prissänkningarna att minska. Erik Olsson tycker att bostadsmarknaden i Göteborg är ett bra exempel på att marknaden har blivit spretigare. 

– Vi har just avslutat en april som innebar rekord både i omsättning och antal förmedlade bostäder. Samtidigt är det fler bostäder än tidigare som är svårare att sälja, säger Erik Olsson.

– Säljarna har just nu höga förväntningar på slutpriserna och kan välja att avbryta en försäljning eller låta objektet ligga ut längre om de inte får önskat pris. Det ska mycket till innan man som säljare väljer att sänka sitt utropspris, många ser det som en sista utväg. Det är ju inte roligt att behöva att sänka sina förväntningar när det handlar om en så stor affär, säger Josephine på Booli.se.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.