smahus
Foto: Svensk Fastighetsförmedling

Enligt färsk statistik från SCB:s småhusbarometer steg under det första kvartalet 2016 småhuspriserna med nästan 2 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2015. På årsbasis har priserna stigit med nästan 12 procent sedan det första kvartalet 2015. 

Mellan de två senaste kvartalen redovisas stigande priser i 18 av Sveriges 21 län. Det län där priserna på småhus steg mest var Kronobergs län med 6 procent. Sjunkande priser redovisas i Dalarnas, Jämtlands och Norrbottens län, där sjönk priserna mellan 3 och 6 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan 2 och 3 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. Den största prisuppgången redovisas i Gotlands län med 22 procent, följt av Västernorrlands län med 21 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan 10 och 18 procent.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet uppgick till drygt 2,7 miljoner kronor under första kvartalet 2016.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.