ingrid– För oss är bostaden själva navet i det samhällsbygget, budgetförslaget visar tydligt att regeringen inte tar bostadskrisen och dess konsekvenser på allvar. De underskattar bostadens betydelse för både enskilda personer och samhällsekonomin, säger Ingrid Eiken, vd på Mäklarsamfundet, när hon kommenterar vårbudgeten 2016.

Igår lämnade regeringen sin ekonomiska vårproposition till riksdagen. I vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget och sitt förslag till inriktning för den ekonomiska politiken inför budgeten 2017. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. ”Samhällsbygget – ansvar, trygghet och utveckling” är temat för budgetförslaget, men trots att det råder akut bostadsbrist i många av Sveriges kommuner saknas konkreta förslag eller öronmärkta medel för att förbättra bostadsmarknaden. Det fattas 700 000 bostäder till år 2025, och bostadsbristen har skapat en mycket hög prisutveckling med oroande hög skuldkvot som konsekvens.

– Regeringen prioriterar inte en fungerande bostadsmarknad i det här budgetförslaget, det ökar trycket på de blocköverskridande bostadssamtalen som pågår. Vi hoppas att dessa samtal leder till konkreta förslag och verklig förändring, både när det kommer till ökat byggande, översyn av skatter och rörligheten i det hyrda beståndet, säger Ingrid Eiken.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.