uppFör tredje månaden i rad fortsätter Boprisindikatorn uppåt. Den stiger med fem enheter från förra månaden och ligger nu på 65. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,09 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor stiger till sex procent.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer. 

Av de tillfrågade hushållen svarar 74 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med tre procentenheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser minskar med två enheter, till nio procent från förra månadens elva. Andelen som tror på stillastående priser ligger kvar på tolv procent, samma nivå som förra månaden. Den sammantagna effekten blir därför en stigande Boprisindikator för april månad.

– Trots kommande amorteringskrav fortsätter prisförväntningarna att stiga. Avgörande är ett lågt utbud av bostäder och fortsatt låga räntor. Nu är nästan hela höstens nedgång återhämtad och de nya siffrorna eldar på diskussionen om ytterligare politiska åtgärder för att bromsa utvecklingen, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.