husSBAB:s Mäklarbarometer visar att både efterfrågan, budgivning och slutpriser har ökat i snabbare takt och försäljningstiderna har fortsatta falla. SBAB:s chefsekonom Tor Borg säger att jämfört med för ett år sedan är faktiskt storstädernas bostadsmarknader lite svalare i nuläget. Men trycket är fortfarande påtagligt och det har också ökat lite de senaste månaderna. Mäklarbarometern indikerar att den starka utvecklingen kommer att fortsätta framöver. 

I ett pressmeddelande från SBAB skriver man att den avkylning av temperaturen på storstädernas bostadsmarknader som verkade ha inletts under slutet av 2015, har inte fortsätt under det första kvartalet. Under vintern har efterfrågan börjat öka lite snabbare igen medan utbudet av bostadsobjekt till salu snarare minskat än ökat. Pressen på försäljningsprocesserna är därmed fortfarande stark med fortsatt fallande försäljningstider och tilltagande budgivning. Prisökningarna har accelererat jämför med förra kvartalet, men ligger fortfarande väl under nivåerna från de första tre kvartalen under 2015. Mäklarnas förväntningar inför det andra kvartalet tyder på att marknaderna förblir heta även framöver.

Mäklarbarometern baseras på en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.