smaSenaste statistik från SCB visar att i Sverige bor det i genomsnitt 2,2 personer per hushåll. Det finns dock stora skillnader mellan hushåll i olika boendeformer och i olika regioner. Hushåll som bor i småhus är i genomsnitt större än hushåll som bor i flerbostadshus.

Hushåll som bor i småhus är ofta större än hushåll som bor i flerfamiljshus eftersom bostäder i småhus i genomsnitt är större än bostäder i flerbostadshus. Störst är hushållen som bor i småhus med äganderätt. Ett hushåll som äger sitt småhus består av i genomsnitt 2,7 personer. Har man småhus med hyresrätt eller bostadsrätt är hushållet något mindre, 2,4 respektive 2,3 personer per hushåll.

Hushåll som bor i flerbostadshus med hyresrätt är något större än hushåll med bostadsrätt, 2,0 respektive 1,8 personer per hushåll. Hushåll i specialbostad är minst, med i genomsnitt 1,2 personer. En specialbostad kan vara studentboende eller äldreboende.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.