femSvenska Teknik&Designföretagen har intervjuat företrädare för branschen, som alla jobbar nära bostadsproduktionen, om den svenska bostadspolitiken. Det är en grupp som har en unik insyn i systemfelen i bostadspolitiken. Slutsatserna finns samlade i skriften ”Fem fel med bostadspolitiken”. Rapporten kommer presenteras på ett lunchseminarium fredagen den 8 april i Göteborg.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.