byggDanmark och Sverige väntas få en betydligt starkare tillväxt av det totala husbyggandet än både Finland och Norge under åren 2016-2017. Sveriges ekonomiska tillväxt står starkast i jämförelsen, medan Finland åter hamnar på sista plats. I dagarna presenterar Industrifakta sin senaste kvartalsrapport, som beskriver det ekonomiska läget i de nordiska länderna och situationen för respektive lands byggmarknad med prognoser och framtidsbedömningar. I rapporten framkommer det att bostadsbyggandet fortsätter att vara drivande för tillväxten på byggmarknaden i både Danmark och Sverige. I Danmark väntas dessutom goda tider för det privata och offentliga lokalbyggandet i år. Jens Linderoth, analytiker på Industrifakta, menar att det är en rapport som andas en hel del optimism, även om det finns tydliga risker och hot. Ett sådant handlar om bostadsbristens effekter på hushållens skuldsättning. Både Sverige och Norge har en lång period av kraftigt stigande bostadspriser bakom sig, vilket resulterat i att många hushåll i de båda länderna kan drabbas hårt när räntorna åter börjar klättra uppåt. Situationen är ett resultat av otillräckligt bostadsbyggande, inflyttning till storstäderna i kombination med en extremt låg ränta.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.