husEndast på Turkiets bostadsmarknad stiger priserna snabbare än i Sverige. Det visar statistik från Global Property Guide. Det var högkonjunktur på världens bostadsmarknader under 2015. Av de 44 länder som publicerat statistik för 2015 steg de inflationsjusterade bostadspriserna på 33. Det visar den senaste rapporten från Global Property Guide, rapporterar DI. I andra änden av listan placerar sig Ryssland där bostadspriserna backade med 15,4 procent under 2015 justerat för inflation.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.