lidArbetet med Lidköpings nya stadsdel, Hamnstaden går framåt. Snart kommer nya och befintliga Lidköpingsbor få möjlighet att frodas i en central och sjönära idyll. Hamnstaden ska bli en modern stadsdel med ett attraktivt boende för alla åldrar. Här skapas nya mötesplatser för kultur- fritid och naturupplevelser – och med verksamhetskvarter med småindustrier, kontor, utbildning och handel i direkt anslutning. 

Planerad byggstart för den första etappen med cirka 300 bostäder i anslutning till småbåtshamnen är i dagsläget 2019, med inflyttning under 2021.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.