widerPersonalen på Widerlöv & Co har inlett ett volontärarbete i syfte att hjälpa hemlösa och socialt utsatta i Uppsala och Västerås. Under vecka 11 sorterade mäklarfirmans medarbetare åtta ton kläder på Uppsala Stadsmissions gåvomottagning och det är ett led i att Widerlöv & Co gått in som partner till Uppsala Stadsmission och som vänföretag hos Västerås Stadsmission.

Partnerskapen innebär dels ett ekonomiskt stöd till Stadsmissionerna i Uppsala och Västerås, men mäklarfirman kommer också att då och då stänga sina kontor i Uppsala, Knivsta och Västerås för att ge personalen möjligheten att, på arbetstid, arbeta med att till exempel prismärka och sortera kläder åt Stadsmissionen. Personalen utbildades till volontärer i samband med mäklarfirmans kickoff i februari.

– Vi är jätteglada att Widerlöv gått in som partner! Det innebär ett mer omfattande samarbete och tack vare det kan vi hjälpa fler människor i Uppsala som befinner sig i utsatta livssituationer, säger Ewa Johansson, insamlingsansvarig på Uppsala Stadsmission. 

Beslutet om att stödja Stadsmissionen växte fram internt på mäklarfirman under slutet av 2015. Frågan var bara hur. Man ville göra något mer än att bara ge pengar.

– Vi vill göra något för människor som på ett eller annat sätt är utsatta och drabbas extra hårt av bristen på bostäder i de orter där vi verkar. Vi är många aktörer som behöver ta ett större gemensamt ansvar för bostadssituationen i framtiden och vi tycker att det finns en stark koppling där mellan oss mäklare och Stadsmissionen. På det här sättet skapas dessutom ett engagemang hos våra medarbetare och det var dit vi ville komma. Det måste kännas att vi hjälper till på riktigt om en sådan här satsning ska bli bra och att ge av sin tid betyder många gånger mer än att ge pengar, säger Tomas Widerlöv, vd på Widerlöv & Co.

Personalen på Widerlöv & Co i Uppsala, Knivsta och Västerås kommer ges möjlighet att omsätta sin volontärutbildning i praktiken vid tre tillfällen under 2016.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.