natur
Naturreservat i Årsta.

Stockholms Handelskammare föreslår att naturreservat med ”ringa skyddsvärd mark” ska bebyggs med bostäder. 100 000 bostäder kan byggas i delar av sjutton naturreservat i Stockholms län, menar handelskammaren i en ny rapport.

Stockholms Handelskammre skriver på sin hemsida att de senaste 20 åren har det inrättats 35 000 hektar nya naturreservat i Stockholms län. Det ska jämföras med att under samma period har endast drygt 7 000 hektar tagits i anspråk för bostäder. Och för att råda bot på bostadsbristen föreslår man nu att vissa naturreservat med ringa skyddsvärd mark bebyggs.

–  Naturreservat med begränsade naturvärden lägger en död hand över marken och blockerar bostäder. Politikerna måste nu prioritera bostadsbyggandet istället för naturreservat. Valet står mellan att ge människor tak över huvudet eller att inrätta fler naturreservat, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare. 

– Hela 100 000 bostäder kan byggas i delar av sjutton naturreservat i Stockholm län, vilket vore ett välkommet bostadstillskott. Det är dags att frånta kommuner rätt att inrätta nya naturreservat. Nya bostäder borde vara ett riksintresse i bostadskrisens Stockholm, säger Daniella Waldfogel. 


Följande naturreservat kan bebyggas enligt Handelskammarens rapport:

 • Norra Djurgårdsstaden, Husarviken. Området kan ge 10 000 nya bostäder.
 • Bogesund, Vaxholm. Halva Vaxholm blev naturreservat när det nyligen inrättades. Om delar av reservatet bebyggs kan det ge minst 10 000 nya bostäder.
 • Gömmaren, Huddinge. Om endast 200-300 hektar av Gömmarens över 700 hektar stora reservat bebyggs kan det ge 10 000 nya bostäder.
 • I Rinkebyskogen, Danderyd, kan det byggas 8 000 nya bostäder.
 • Kymlinge, Sundbyberg, har redan en befintlig tunnelbanestation och här kan det byggas minst 4 000 bostäder.
 • Sätraskogen, Stockholm, kan ge 5 000 nya bostäder.
 • Älvsjöskogen, Stockholm, kan ge 6 000 bostäder.
 • Årstaskogen, Stockholm, kan ge 3 000 bostäder.
 • Långängen- Elfvik, Lidingö, kan ge 8 000 bostäder.
 • Tegelhagsskogen, Sollentuna, kan ge 4 000 bostäder.
 • Kyrkhamn, Stockholm, kan ge 2 000 nya bostäder.
 • Skarpnäs, Nacka, kan ge 3 000 bostäder.
 • Velamsund, Nacka, kan ge 4 000 bostäder.
 • Fagersjöskogen, Stockholm, kan ge 500 bostäder.
 • Lillsjön, Stockholm, kan ge 1 000 bostäder.
 • Norra delarna av Gärdet, Stockholm, kan ge 1 500 bostäder.
 • Järvafältet, Stockholm, kan ge 20 000 bostäder. 
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.