sma
Foto: Trainorr.se

Statistik från SCB visar att taxeringsvärdet för småhus steg med 3 procent i Sverige 2015 jämfört med året innan. I Norrbottens län ökade det genomsnittliga taxeringsvärdet för småhus med 16 procent, den högsta ökningen i landet. I Kalmars län minskade det genomsnittliga taxeringsvärdet för småhus med 4 procent, vilket var den största minskningen i landet. I Stockholms län ökade det genomsnittliga taxeringsvärdet med 4 procent för småhus.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.