Jens_Magnusson1_2010Riksdagens Finansutskott beslutade i torsdags om hur amorteringskravet för nya bolån ska se ut. Formellt återstår ett antal steg men nu är partierna överens och därmed kan vi räkna med att de nya reglerna börjar gälla den 1 juni 2016.

SEB:s privatekonom Jens Magnusson reder ut några saker vad beslutet innebär.

Blev det några ändringar i förhållande till det ursprungliga förslaget?
– Ja, det blev det. I det tidigare förslaget skulle nybyggnationer helt undantas från amorteringskravet. Syftet var att inte riskera att hämma det viktiga nybyggandet men förslaget fick också kritik, bland annat för att snedvrida marknaden. Beslutet blev därför en kompromiss där undantaget ska gälla i fem år men inte längre.

Vilka är då de viktigaste delarna i de nya reglerna om amorteringskrav?
– Reglerna innebär att i princip alla nya bolån som beviljas efter den 1 juni ska amorteras. Tillfälliga undantag kan göras i särskilda fall, t.ex. vi skilsmässa, arbetslöshet eller långvarig sjukdom. Lån som uppgår 70 procent av bostadens värde eller mer, ska amorteras med två procent per år. Lån som uppgår till mellan 50 och 70 procent av bostadens värde ska amorteras med 1 procent per år. Om lånen är mindre än 50 procent av värdet finns det inga formella krav på amortering utan det beslutat som hittills i dialog mellan banken och kunden.

Kommer de nya reglerna att få stor effekt?
– Det återstår att se. Å ena sidan har amorteringskulteren redan förbättrats efter frivilla insatser från bankerna. 94 procent av de nya lånen med höga belåningsgrader amorteras redan. Å andra sidan är det inte alla av dem som verkligen amorteras med minst två procent om året. Dessutom är det betydligt färre lån med belåningsgrader mellan 50 och 70 procent som amorteras och där kommer det nu bli en skärpning. Vi får nu följa utvecklingen noga och se om de önskade effekterna med långsammare prisutveckling och skulduppbyggnad på bostadsmarknaden uppnås.

Vad tycker du om beslutet?
– Man kan alltid diskutera enskilda detaljer men i grunden är det sunt. Den övergripande inriktningen ska vara att lån ska betalas tillbaks och amorteringar är bra för både den enskilde och för samhället. Och det är bra att man nu äntligen kommit till skott och fattat beslut i denna segdragna fråga. Ingen tjänar på att fortsätta leva i ovisshet om vilka regler som ska gälla framöver.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.