fokusSom ett av tre team har Nyréns Arkitektkontor blivit utsett att delta i parallellt uppdrag för att ta fram strukturplan för 4 000 nya bostäder i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng. Arbetet ingår i stadens satsning Fokus Skärholmen.

Med Fokus Skärholmen vill Stockholms stad pröva en ny metod för att ta fram större generella detaljplaner och processer där detaljplaner föregår markanvisningar prövas. Syftet är att öka volymen i bostadsbyggandet, minska detaljstyrningen i detaljplanerna och skapa snabbare planprocesser. Projektet kommer också att utformas så det finns möjlighet för byggherrar med olika storlek och målsättning att delta.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.