Magnifying glass with shadow isolated on white

Idag, onsdag, har Konkurrensverket beslutat att inleda en fördjupad undersökning av Schibstedts förvärv av Hemnet. Pressekreterare Jimmy Dominius säger till MäklarVärlden att Konkurrensverket har under den inledande utredningen fått indikationer på att det skulle kunna uppstå konkurrensproblem om affären genomförs som den är presenterad. Därför vill man ha ytterligare tid för utredning innan man går till beslut.

Hur ser processen ut, eller hur kommer den att se ut?
– Det beslut vi fattar blir då antingen att vi lämnar affären utan åtgärd, eller att vi vänder oss till domstol med krav på att affären förbjuds. Det vore fel att i dagsläget föregripa vilket beslut vi kan komma fram till.

När får vi veta om affären godkänns eller inte?
– Senast den 9 juni i år måste Konkurrensverket fatta beslut i ärendet. I det fall det går till domstol så kan det dröja längre tid innan ärendet slutligt avgörs.

Den 3 februari 2016 tog Konkurrensverket emot en anmälan om företagskoncentration gällande Blocket AB:s förvärv av Hemnet Sverige AB. Förvärvet berör marknaden för digitala söktjänster för bostäder som är till salu. 

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.