riksAmorteringskravet skapar ytterligare inlåsningseffekter på bostadsmarknaden, menar Riksbyggen.  

I ett pressmeddelande skriver Riksbyggen att man är positivt till att bostadslån för nyproduktion av bostäder är undantagna från regelverket under fem år, när det gäller amorteringskraven som har klubbats i riksdagens finansutskott. Det är också bra att det finns en bred politisk uppslutning bakom beslutet.

Dessvärre menar man att de nya amorteringskraven innebär att det uppstår ytterligare inlåsningseffekter på bostadsmarknaden utöver de vi redan har, eftersom kravet enbart gäller nya lån. Nu blir bostadsmarknadens och hushållens ekonomiska villkor än mer tillkrånglade och svåröverskådliga. Sammantaget riskerar detta att hämma rörligheten på bostadsmarknaden och öka osäkerheten för nyproduktionen av bostäder.

Lägg därtill att de som tar ett mindre tilläggslån till ett äldre lån, som inte omfattas av amorteringskravet, i praktiken kommer att behöva amortera av på hela lånet om man med tilläggslånet kommer över 50 procent i skuldkvot, enligt de regler som gäller för nya lån. Det kan bli en lika hög månadsamortering som om det vore ett helt nytt lån.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.