bristNära ett av fem företag i Stockholms län misslyckas med rekryteringar på grund av bostadsbristen. 

– Fler och fler företag upplever att situationen på bostadsmarknaden är ett tillväxthinder. Stockholmsregionen hade kunnat växa ännu snabbare jobbmässigt om det hade funnits en fungerande bostadsmarknad. Vi på Handelskammaren har larmat om detta i sex år och nu är det dags att politiken går från ord till handling, säger Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare.

Bostadsbristen försämrar företagens möjligheter att rekrytera och därmed hotas deras långsiktiga tillväxt. Nya siffror från Stockholms Handelskammare visar att minst 8 000 rekryteringar har misslyckats på grund av bostadsbristen. Det handlar om tjänster som varit svåra att besätta och i visa fall helt har uteblivit. 

– Det behövs en blocköverskridande överenskommelse för att lösa bostadskrisen. Båda blocken måste vara beredda att slakta heliga kor. Det krävs reformer för att öka rörligheten genom sänkt flyttskatt, men bostadsmarknaden måste även omregleras, säger Maria Rankka.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.