husNya siffror från SCB visar att bostadslånen ökar. I februari hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,5 procent, vilket betyder att den var oförändrad jämfört med januari. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 328 miljarder kronor. Det är en ökning med 230 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Ökningen beror främst på bostadslånen, som ökade med 210 miljarder till totalt 2 721 miljarder i februari. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 8,4 procent i februari, oförändrat jämfört med januari.

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,60 procent i februari, en minskning jämfört med januari då genomsnittsräntan var 1,63 procent. Den rörliga räntan var 1,57 procent i februari vilket betyder att även den minskade med 0,03 procentenheter jämfört med januari.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.