jesper_medarbetare2.jpgStatliga regleringar hindrar bostadsbyggande, skriver Jesper Ahlgren chefekonom på Timbro i en debattartikeln i Dagens Samhälle. I ett nytt briefing paper som Timbro släppte igår – 700 000 bostäder men ingen mark – visar Jesper Ahlgren också hur mängden mark som skyddas har ökat dramatiskt sedan 2002 och att var sjätte kvadratmeter i Stockholm i praktiken kommer att omfattas av ett byggförbud inom fem år. 

– Politiker över hela kartan är överens om att det ska byggas mer. Men i praktiken har både den här regeringen och förra regeringen aktivt bidragit till bostadskrisen genom sin ambition att utöka mängden naturreservat, säger Jesper Ahlgren.

Moderaterna i Stockholms län har nu ställt krav på att kommunerna ska stoppa bildandet av nya naturreservat. Men vår genomgång visar att det inte räcker. Istället måste systemet för markförsörjning i Sverige förändras i grunden.

– Visst är det viktigt med grönområden, men redan idag är tillgången till skyddad natur bättre i Stockholm än i de flesta andra delarna av Sverige. I de pågående bostadssamtalen måste markbristen i storstäderna adresseras. Bostäder bör bli ett riksintresse och möjligheten att skydda mark begränsas, säger Jesper Ahlgren. 

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.