stigerFör andra månaden i rad stigerBoprisindikatorn. Från februari har den ökat med tio enheter och ligger nu på 60. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,03 procent om  ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ligger kvar på 5 procent, samma nivå tredje månaden i rad.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 23 februari till 2 mars.

Av de tillfrågade hushållen svarar 71 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med sex enheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser minskar med fyra enheter, till 11 procent från förra månadens 15. Andelen som tror på stillastående priser sjunker till 12 procent, tre enheter lägre än  förra månaden. Den sammantagna effekten blir därför en stigande Boprisindikator för mars månad.

– Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 60 vilket är 10 enheter högre än förra månaden. Det är en ovanligt stor uppgång. En viktig förklaring är den räntesänkning som Riksbanken genomförde i februari. Utsikterna om fortsatt extremt låga räntor verkar just nu väga tyngre än de politiska diskussionerna om t.ex. slopade ränteavdrag och hårdare amorteringskrav, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.