dampatsSBAB har skickar ut en ny Mäklarbarometer, en kvartalsvisa enkätundersökning som tar tempen på storstädernas bostadsmarknader. I undersökningen kan man notera att marknaderna har dämpats under det sista kvartalet efter att ha uppvisat överhettningstendenser tidigare och att efterfrågan, budgivning och priser har fortsatt öka men i långsammare takt än tidigare. Av den senaste barometern framgår också att småhusmarknaderna har utvecklats lite starkare än bostadsrättsmarknaderna. SBAB konstaterar även att inbromsningen är lite tydligare i Stockholm än i Göteborg och Malmö och att inför det första kvartalet väntas bostadsmarknaderna fortsätta expandera i stabil takt.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.