rantor sanksStatliga bolånejätten SBAB sänker listräntan på bolån med två till tio års bindningstid med 0,10 till 0,15 procentenheter. 3 månaders och ett års bindningstid lämnas oförändrade. Ändringen gäller från och med fredagen den 5 februari 2016.

SBAB har målsättningen att visa följsamhet mot ränteutvecklingen. Sänkningen är en följd av att marknadsräntorna och SBABs upplåningskostnad har gått ned.

– Inflationsförväntningarna och konjunkturförväntningarna har mattats av på marknaden den senaste tiden. Detta har medfört att den ränteuppgång som vi tidigare såg på längre löptider har vänt och skapat utrymme för oss att sänka bolåneräntorna, säger Klas Danielsson,vd på SBAB.

Läs mer

 

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.