rantaSBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner visar att andelen bolåntagare som väljer den kortaste räntebindningstiden för sina nya bolån var oförändrad under januari. Efterfrågan på rörlig bolåneränta har varit stabilt hög det senaste året utan någon tendens till vare sig upp- eller nedgång. 

Under januari valde en andel på 82 procent tremånadersränta, som är den kortaste räntebindningstiden, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år var 17 procent medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var 1 procent. Samtliga andelar är oförändrade jämfört med december.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.