erikRiksbankens besked om sänkt ränta till ny lägstanivå påverkar inte bostadsmarknaden så mycket som man kan tro, menar man på Erik Olsson Fastighetsförmedling. När räntenivån redan är så låg som nu är bankernas krav på amorteringar och begränsningar för hur mycket hushållen får låna viktigare. Erik Olsson Fastighetsförmedling betraktar fortfarande bostadsmarknaden som stark, men lite nervös och labil. Marknaden visade styrka när det ökade utbudet efter årsskiftet absorberades. Bostadspriserna har planat ut på en historiskt hög nivå.  

Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling och informationschef Johan Nordenfelt skriver i ett pressmeddelande att politikerna har en skyldighet att lägga strategisk partipolitik åt sidan för att skyndsamt skapa hållbara och förutsägbara spelregler på bostadsmarknaden genom breda blocköverskridande beslut. ”Det var bra att regeringen bjöd in till den typen av samtal nyligen, även om vi skulle vilja att diskussionen om bostadsbristen inte var så fixerad vid att bara bygga nytt. Det är dyrt och tar lång tid jämfört med att reformera uppskovs- och reavinstreglerna så att bostäderna vi redan har används effektivare. Ett spännande inslag i samtalen om att bygga fler bostäder är dock delen som handlar om att bygga mer spårbunden trafik i våra storstadsregioner. Spårbunden trafik är snabb och har stor kapacitet. Ser man på bostadspriserna utanför stadskärnan beror de mer på hur lång tid det tar att pendla än hur lång sträckan är. En utbyggnad av spårbunden trafik ökar därför attraktiviteten och bostadspriserna på befintliga bostäder i de områden som berörs. Samtidigt blir det mer attraktivt att bygga nya bostäder längs obebyggda sträckor av spåren när bra kommunikationer ökar betalningsviljan för att bo där.”

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.