uppSkandiaMäklarna genomför undersökningen Mäklarforum regelbundet bland samtliga mäklare i sin kedja. Kommande halvår förväntas bostadspriserna i riket stiga med upptill fem procent, det menar majoriteten av mäklarna. Knappt 20 procent menar att prisökningen blir upp till 10 procent. I underlaget som mäklarna levererar finns geografiska skillnader, i Norrland samt Stockholms innerstad finns indikationer på att priserna vänder nedåt.

Gällande utbud och efterfråga på dagens bostadsmarknad menar majoriteten av mäklarna att efterfrågan fortfarande är betydligt högre än utbudet. Majoriteten av mäklarna i riket menar att efterfrågan är 20 procent större än utbudet av bostäder. I Västerås är efterfrågan 30 procent högre än utbudet.

Förra årets prisuppgång i storstäderna*:

Stockholm län 18 %, Göteborg 21 % samt 14 % i Malmö

Mäklarforum

Antal respondenter: 170 mäklare fördelade på 85 kontor i riket.

Enkät slutförd första veckan i januari 2016.

* Statistik från Mäklarstatistik, januari 2016, SkandiaMäklarna.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.