Building crane silhouette in sky on sunset. Munich, Germany

Fastighetsmäklarförbundet skriver på sin hemsida att bostadsprofessor Hans Linde har i en nyskriven rapport presenterat olika förslag på hur Sverige ska kunna få fler billiga lägenheter. I ett av förslagen, ”åtkomliga bostäder”, är tanken att man medvetet ska bygga enklare lägenheter på oattraktiva platser.

Eftersom höginkomsttagare inte efterfrågar den här typen av lägenheter kommer låginkomsttagarna snabbt kunna få tillgång till dessa lägenheter som dessutom har en betydligt lägre hyra.

En nackdel med strategin är förstås att segregeringen på bostadsmarknaden förvärras men Hans Lind tror sig se en lösning även för det.

– Det gäller att hitta platser där man kan bygga vissa bostäder som är fina, men också en större mängd bostäder som inte är så attraktiva, säger han i en debattartikel i DN debatt.

Ett exempel, som Hans Lind också tar upp i sin rapport, är Farsta i södra Stockholm. Här finns ett stort kontorsområde som Telia Sonera snart ska lämna. Här tänker sig Hans att man kan bygga stadsradhus eller ett spännande höghus, med fantastisk utsikt över Stockholm, för höginkomsttagare och ett större antal enklare bostäder för låginkomsttagare.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.