bopris vanderSEB:s Boprisindikator vänder uppåt efter att ha fallit fyra månader i rad. Boprisindikatorn stiger med sju enheter från förra månaden och ligger nu på 50. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,15 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ligger kvar på samma nivå som förra månaden fem procent.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEB:s Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 50 vilket är sju enheter högre än förra månaden.

Av de tillfrågade hushållen svarar 65 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med fyra enheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser minskar med tre enheter, till 15 procent från förra månadens 18. Andelen som tror på stillastående priser stiger till 15 procent, 1 enhet högre än förra månaden. Den sammantagna effekten blir därför en stigande Boprisindikator för februari månad.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,15 procent, vilket är högre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,11 procent.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

SEB:s privatekonom Jens Magnusson säger i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

– Osäkerheten på bostadsmarknaden är stor vilket återspeglas i boprisindikatorn. Det är för tidigt att säga om trenden mot lägre förväntningar nu är bruten eller om det är en tillfällig rekyl.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.