studEvidens har på uppdrag av Sveriges Byggindustrier undersökt vilka effekter amorteringskrav, skuldkvotstak, avveckling av ränteavdrag och sänkt bolånetak skulle ha på bostadsbyggandet. Analysen visar att om alla åtgärderna införs kommer det att påverka priset på bostäder på 10-15 procent. Samtidigt skulle byggandet minska med cirka 10 procent och det blir ännu svårare att nå upp till målet på 700 000 bostäder till 2025.

Analysens slutsats är att det blir en målkonflikt mellan rädslan för hushållens skuldsättning och viljan att bygga bostäder. Hotet måste ställas mot behovet och frågan är vilket som är störst och vilka åtgärder som behöver komma först. De åtgärder som delvis löser det ena problemet bromsar i andra änden.

Läs hela analysen här!

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.