justice symbol on gray background

Bovision och Valueguards har gjort en sammanställning för senaste månaden på det utropspris som fastighetsmäklarna sätter på bostadsrätter till salu i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sammanställningen visar att annonsprisindex på bostadsrätter har stigit svagt i landets tre största städer den senaste månaden samtidigt som index för försäljningspris legat stilla i Stockholm och Göteborg och sjunkit i Malmö. Mäklarnas utannonserade pris har närmat sig det pris bostaden sålts för senaste månaden.

Utropspriset är det pris som bostaden annonseras ut till vid försäljning – det pris som får kunderna nyfikna. Då bostaden sedan sålts har försäljningspriset som regel varit betydligt högre. Branschen har kritiserats för att utropspriset oftast satts för lågt speciellt i storstäderna. Senaste månaden har utannonserat pris och försäljningspris exempelvis närmat sig markant i Malmö.

I Stockholm och Göteborg säljs bostadsrätterna oftast till ett högre pris än vad de annonseras ut för. Utannonserat pris och försäljningspris har dock närmat sig varandra senaste månaden i de två städerna.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.