kökEnligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik förblev priserna på bostadsrätter och villor i riket oförändrade även den senaste månaden. På tre månader har såväl bostadsrätterna som villorna i riket ökat med +1 procent. De senaste 12 månaderna har bostadsrätter ökat med +16 procent och villor +12 procent. 

 

hans-flink
Hans Flink, försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik

– Bostadsrättsmarknaden uppvisar små prisförändringar den senaste månaden i riket, storstadsområdena och de centrala delarna av Stockholm, Göteborg och Malmö. De senaste tre månaderna visar en varierande bild mellan uppgångar på +3 procent och nedgångar på -3 procent, medan årssiffrorna visar överlag på ökningar över +10 procent. Även villamarknaden karaktäriseras av små förändringar i storstadsregionerna. Oförändrat i Göteborg och i Stockholm och liten uppgång i Malmö, konstaterar Hans Flink, försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

lars
Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån

Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån kommenterar statistiken och säger att 2015 var ett intressant bostadsår som till stora delar präglades av hög aktivitet och stark efterfrågan.

– Under våren eldades marknaden på av tron på att man skulle införa amorteringskrav efter sommaren. Och när det inte blev så fortsatte priserna att stiga även under hösten. Under november och december kunde man dock se en något dämpad takt och efterfrågan som ledde till relativt stillastående priser.  

Han säger också att marknaden nu precis kommit igång 2016 och det är som vanligt väldigt svårt att sia om utvecklingen framåt.

– Vi står återigen med en tro på införande av amorteringskrav. Dock tror vi inte att det kommer ha samma påverkan som under 2015. Konsumenterna är förberedda på ett annat sätt nu och många banker ställer redan nu krav på amortering. Vår tro och förhoppning är relativ stabila priser under fortsättningen av året. 

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda heltäckande och aktuella prisstatistiken för villor, fritidshus och bostadsrätter i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB – Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på cirka 85 procent av Sveriges bostadsaffärer som genomförts via fastighetsmäklare.

Klicka här för att läsa hela statistiken.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.