andraFärre än en av tio mäklare tror att sannolikheten för prisfall är högre än 50 procent och fler än var tredje tror prisfall är helt osannolikt. Under flera år har bedömare varnat för att bostadspriserna nått ohållbara nivåer och att en prisnedgång kan vara på väg. Priserna har dock fortsatt stiga. För att få en uppfattning om hur stor risken för prisfall är har SBAB, precis som förra året, frågat mäklare i storstäderna hur sannolikt de tror det är att priserna på bostadsrätts- och villamarknaderna faller under det kommande året. Frågan ställdes till mäklare i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen som en del av frågorna som ligger till grund för SBAB:s kvartalsvisa Mäklarbarometer som publiceras den 1 februari.

Mäklarna på storstädernas bostadsmarknader bedömer, i genomsnitt, att sannolikheten för prisfall under 2016 ligger kring 15 procent. Småhusmarknaden bedöms vara något säkrare än bostadsrättsmarknaden.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.