Prisrallyt kan vara över

  • Nu sjunker förväntningarna om stigande bostadspriser
  • Nedgången starkast i Stockholms län
  • Starkt nedåtriktad trend för prisförväntningarna på bostäder inför år 2016
  • Bostadsägarna tror att rörlig ränta är bäst

Det visar SKOP:s senaste undersökning av hushållens förväntningar om bostadsmarknaden. I undersökningen tillfrågades 1 000 personer under perioden 7 till 28 december.

Läs hela rapporten här

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.