happy young couple paint in green and blue color white wall of their new home

SBAB konstaterar i en ny undersökning att 61 procent av kvinnorna upplever att de blir mer harmoniska av ett nyrenoverat hem, och 58 procent av männen upplever att de blir mer lyckliga. Men det nyrenoverade hemmet bidrar inte till att varken kvinnor eller män ser sig som mer framgångsrika, endast 36 procent av männen och 27 procent av kvinnorna känner så.   

SBAB ville också ta reda på om människor känner sig stressade över att själva behöva renovera för att andra gör det. Över hälften av de medverkande håller med om att andra renoverar men säger att de själva inte blir stressade av det. Två av tio tycker inte att andra verkar renovera så mycket.

– Det är faktiskt väldigt få som blir stressade, bara sex procent av männen och åtta procent av kvinnorna i vår undersökning upplever att de blir stressade av att andra renoverar. Det är mycket sunt, sen kan det ju vara så att den som inte känner stress faktiskt redan har renoverat, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.