hrj6gsicaecev07o3w4hLite labil, men stark. Så betraktar Erik Olsson Fastighetsförmedling bostadsmarknaden under 2015. I ett pressmeddelande skriver företagets vd, Erik Olsson att bostadspriserna ökade och affärerna gick snabbt. På våren rusade priserna när många ville undvika amorteringskravet som stoppades. Under hösten tog psykologin överhanden. Debatt om bostadspriser och bostadslån skapade nervositet samtidigt som hushållens framtidsutsikter avseende ekonomin blev dystrare. 2016 har börjat stabilt.

Bostadsmarknaden har blivit systemkritisk! Till stor del är det politiker och myndigheter som har skapat just den situation med höga bostadspriser och högt belånade hushåll som oroar dem nu. Uppskovs- och reavinstskatteregler som gör att man måste betala reavinstskatt redan när man behöver pengarna till den nya bostaden skapar inlåsningseffekter som ger ett onaturligt litet utbud som ökar den upplevda bostadsbristen så att betalningsviljan för bostäder ökar. Samtidigt har vi negativ ränta som förknippas med ekonomisk kris trots att vi har haft hög sysselsättning och god ergonomisk tillväxt sedan länge. Bostadsbrist, stark ekonomi och låg ränta gör att bostadspriserna och bolånen ökar mer än lönerna och andra tillgångar. Därför var regeringens utspel i veckan om blocköverskridande överenskommelser positivt. Breda och blocköverskridande överenskommelser kan ge bättre beslut samtidigt som besluten blir mer långsiktiga.

– Vi hoppas politikerna släpper fixeringen vid att nyproducerade bostäder är lösningen på allt eftersom det är både billigare och snabbare att använda bostäderna vi redan har effektivare, säger Erik Olsson.

Utbudet av bostäder ökar ordentligt nu i januari. Om även andra i branschen har haft få osålda bostäder under förra året bör utbudsökningen i år bli lägre än vanligt eftersom en del av bostäderna som kommer ut i januari brukar vara sådant som inte sålts vid tidigare försök under året innan. Hittills har marknaden svalt den traditionsenliga utbudsökningen efter årsskiftet.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.