lars
Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån

2015 är året med näst högst prisökning med en uppgång på 16 procent på bostadsrätter och 12 procent på villor. Under 2009 steg priserna mer med en uppgång på 21 procent på bostadsrätter och 12 procent på villor. Dock handlade det då om återhämtning från 2008 då priserna gick ner kraftigt. Nu har vi haft kraftig stigande priser i flera år. Sedan 2013 har bostadsrätter i Sverige gått upp med 40 procent och villor med 25 procent. 

Fastighetsbyrån har analyserat prisutvecklingen på årsbasis sedan 2006, så lång tillbaka Mäklarstatistik har siffror. Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån säger att prisutvecklingen har varit exceptionell de senaste åren och en extra växel sattes in under 2015.

– Framförallt var det väldigt hög efterfrågan i våras och det mesta som kom ut på marknaden såldes snabbt och till höga priser. Man kan även se att urbaniseringen fortsätter då Stockholm och Göteborg gick upp mer än snittet både på bostadsrätter och villor under 2015. Snittökningen utanför storstäderna var betydligt lägre. 

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.