Färre valde rörlig boränta under december hos SBABSBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner visar att andelen bolåntagare som väljer den kortaste räntebindningstiden för sina nya bolån minskade något under december men fortsätter att vara mycket hög. 

Under december valde en andel på 82 procent tremånadersränta, som är den kortaste räntebindningstiden, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta var en procentenhet lägre än under november och andra månaden i rad då andelen minskat. Fortfarande är dock tremånadersränta mycket populärare än vad den varit historiskt, de senaste åtta årens genomsnitt är 74 procent. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år ökade från 16 procent under november till 17 procent under december medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på 1 procent.

Efter tremånaders räntebindning följer i popularitet den ettåriga räntebindningen med en andel på 9 procent, den tvååriga med en andel på 5 procent och den treåriga med en andel på 2 procent.

– Möjligen är det så att bolåntagarna i ökad utsträckning räknar med att boräntorna inte kommer att fortsätta sjunka och så smått börjar förbereda sig på att ränteläget på lite sikt kan gå upp. Men de är fortfarande rejält blottade för en ränteuppgång, säger Tor Borg, chefsekonom SBAB.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.