Centern välkomnar förslag om ökat samarbete i bostadspolitiken – men kraftiga reformer måste tillGustav Hemming (C), regionplaneringslandstingsråd, och Karin Ernlund (C), gruppledare Stockholm, skriver på DN Debatt att deras parti i Stockholm välkomnar regeringens önskan om samarbete för ett ökat bostadsbyggande. Men anser att det är osannolikt om inte regeringen på allvar ser över regelbördan och överklagandeinstanserna.  

– Vi tycker att det är ett bra initiativ från regeringen. Bostadspolitikens systemfel måste lösas med ett helhetsgrepp där regelbörda och överklagandeinstanser minskar samtidigt som samarbetet sipprar ned på lokalt och regionalt håll. Det känns dock tyvärr smått osannolikt i och med att domstolar och regeringsinstanser bara under de senaste veckorna har sagt nej till hundratals bostäder på oklara grunder, säger Gustav Hemming.

– Bostadspolitiken lider av ett systemfel där bullerregler, strandskydd, riksintressen och siktlinjer sätter stopp för nya bostäder. Ska vi lyckas med att bygga 700 000 bostäder, varav 140 000 i Stockholm, inom de närmaste 10-15 åren måste det till kraftiga reformer, säger Karin Ernlund.

Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.