Construction of a tall modern building

Regeringens nya lagförslag om undantag från amorteringar i nyproduktion är inte bra. SvD skriver att mäklare varnar för stora privatekonomiska risker för köparna. Mot löfte om att inte namnges, uppger mäklarna att bostadsrättsköpare i nyproduktion kan förlora 100 000-tals kronor när deras amorteringsfria nya bostadsrätter senare ska säljas vidare.

I förslaget till en ny amorteringslag som är på remiss till den 12 februari, skriver Finansinspektionen att ”undantag borde öka betalningsviljan för nyproducerade bostäder jämfört med befintliga bostäder”. Men konsumentperspektivet att samma mekanism ger de nya bostäderna lägre marknadsvärde så fort de säljs vidare och nästa ägare måste amortera, nämns inte, skriver tidningen.

– Som jag har uppfattat det, har byggindustrin haft lobbying mot regeringen, och lyckats med detta, säger Boverkets analytiker Bengt Hansson. 

Han säger också till SvD att man förstärker sårbarheten hos dem som köper i nyproduktion.

– För mig är det obegripligt varför man med dagens höga bostadspriser skulle behöva ge nyproduktion denna ytterligare subvention. Den fanns inte med i det första förslaget om amorteringskrav. Det är ett helt onödigt undantag, eftersom byggbolagen redan kör för fullt och prisnivåerna är så höga att det är mycket lönsamt.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.