Boprisindikatorn faller rejältEnligt SEB:s Boprisindikator håller trenden mot lägre boprisförväntningar i sig över årsskiftet. För fjärde månaden i rad faller Boprisindikatorn rejält, den här gången med hela 11 enheter från förra månaden och ligger nu på 43. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,11 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor minskar med en procentenhet från förra månaden till 5 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 61 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en nedgång med sex enheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ökar med fem enheter, till 18 procent från förra månadens 13. Andelen som tror på stillastående priser stiger till 14 procent, 2 enheter högre än förra månaden. Den sammantagna effekten blir därför en fortsatt fallande Boprisindikator för januari månad.

– Det är en stor och snabb nedjustering av förväntningarna vi ser just nu. Månadens siffra (43) är den lägsta sedan juni 2013 och fallet från rekordnivåerna i höstas (72 i september) signalerar en lugnare prisutveckling på bostadsmarknaden framöver, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.