check mark vector cartoon style for use

En undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner visar att en majoritet av bankkontorscheferna tror på en starkare konjunkturutveckling under 2016. Den nedåtgående trenden som varit rådande sedan våren 2015 har därmed brutits. Bankcheferna är betydligt mer optimistiska inför 2016 jämfört med motsvarande undersökning inför 2015.

Mer än hälften av bankkontoren uppger att utlåningen till företag förväntas öka under årets första kvartal. På ett års sikt är ännu större andel positiva, då 77 procent tror på en ökad utlåning. En allt större del av bankernas utlåning går till fastighetsrelaterade krediter. 69 procent av bankkontoren uppger att fastigheter är det vanligaste användningsområdet för nya lån.

 

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.