per-bolund-150x200Igår presenterade regeringen sitt förslag om amorteringskrav på nya bolån. Trots kritik från flera juridiska instanser väljer nu regeringen efter samtal med Vänsterpartiet och de borgerliga partierna att gå vidare. På torsdagen lämnades ett lätt justerat förslag till lagrådet. Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) säger till TT att han dessutom kommer att bjuda in till fortsatta politiska samtal om bland annat ränteavdragen.

– Vi vill fortsätta de här samtalen med oppositionen. De här frågorna förtjänar så bred politisk samsyn som möjligt. Vi har en tradition i svensk politik när det gäller makroekonomi och hushållens skuldsättning och risker som går ut på att så långt som möjligt försöka hitta gemensamma nämnare, säger Per Bolund.

Om lagrådet godkänner förslaget kommer regeringen att skriva ett lagförslag som sedan ska vidare till Riksdagen. Sedan blir det upp till Finansinspektionen, FI,  att föreslå hur kravet ska se ut och även införa det. Men FI måste först stämma av med regeringen. Per Bolund säger till SvD att det troligen är FI:s tidigare förslag som då blir verklighet.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.