Jens_Magnusson2_2009SEB:s senaste Sparbarometer visar att de svenska hushållens nettoförmögenhet steg med 122 miljarder kronor till 12 385 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2015. Orsaken är de stigande fastighetstillgångarna som mer än uppväger nedgången i aktietillgångarna. Tillgångarna stiger dock långsammare än skulderna vilket gör att skuldkvoten stiger till 22 procent. 

– Hushållens nettoförmögenhet fortsätter att öka men takten de senaste två kvartalen är avsevärt lägre än tidigare. Dessutom växer skulderna i snabbare takt än tillgångarna och skuldkvoten ökar. Stigande bostadsvärden förklarar uppgången av hushållens förmögenhet men också av skulderna eftersom större lån behövs för att finansiera de stigande priserna.  Eftersom bostadstillgångarna överstiger bostadsskulderna blir dock nettoeffekten av stigande bostadspriser positiv för hushållens förmögenhet, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Jonas Bergholm
Jag gillar mitt jobb. Varför, kanske du undrar? Jo, ni är tillgängliga, kommer snabbt med kloka svar på mina frågor och ni tycker i regel att det är roligt och viktigt att vara med och synas i tidningen. Ni kommer också med bra tips på vad tidningen ska bevaka. Det är det korta svaret på varför jag gillar mitt jobb.